Menggalakkan Era Pembayaran Digital yang Cekap dan Selamat

Rejekipulsa.com – Menggalakkan Era Pembayaran Digital yang Cekap dan Selamat

#Menggalakkan #Era #Pembayaran #Digital #yang #Cekap #dan #Selamat

Bacaan Lainnya

Piawaian Pembayaran API Terbuka Nasional, yang kemudiannya disingkat sebagai SNAP, ialah Piawaian Pembayaran API Terbuka Nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam industri sistem pembayaran. Selaras dengan arahan daripada Bank Indonesia, SNAP perlu dilaksanakan secara berperingkat untuk menyokong sistem pembayaran berasaskan API Terbuka di Indonesia. Sebelum penyeragaman API Terbuka dikeluarkan, pihak berkaitan dikehendaki memenuhi prinsip tadbir urus dan pengurusan risiko, termasuk peraturan mengikut undang-undang.

Tujuan membangunkan SNAP adalah untuk mewujudkan industri sistem pembayaran yang sihat, berdaya saing, inovatif, selamat dan cekap. Perkembangan ini mempunyai tiga misi penting dalam melaksanakan sistem pembayaran. Pertama, menggalakkan penyepaduan, kesalinghubungan, kebolehoperasian, keselamatan dan kebolehpercayaan infrastruktur sistem pembayaran. Kedua, menambah baik amalan pasaran yang munasabah. Ketiga, menyediakan piawaian untuk melindungi keselamatan data pengguna dan pembekal berkaitan untuk mencegah jenayah siber dan amalan penipuan.

Baca juga :  Top Up Saldo TopindoPay dan Menangkan Total Hadiah Rp30.000.000! - RejekiPAY Indonesia

Terdapat kegunaan dan faedah untuk melaksanakan SNAP, antara lain:

  1. Dengan protokol dan arahan SNAP biasa daripada Bank Indonesia, bahasa yang digunakan adalah konsisten, sekali gus memudahkan kesalingoperasian antara bank. Diharapkan kejayaan penyeragaman ini akan menggalakkan lebih banyak bank untuk menyertai bagi mewujudkan industri pembayaran yang bersepadu dan sihat.
  2. Mewujudkan ekosistem pembayaran bersepadu dan inovatif untuk memudahkan kecekapan dan ketersambungan sistem pembayaran dan membuka potensi transaksi digital masa hadapan antara bank dan bukan bank untuk menyokong wawasan 2 dan 3 BSPI (Pelan Tindakan Sistem Pembayaran Indonesia) 2025.
  3. Meningkatkan keselamatan perkhidmatan pembayaran API Terbuka nasional dengan melibatkan pengguna kemudahan SNAP dalam pemantauan berkala untuk tadbir urus yang baik.
  4. Mengendalikan isu keselamatan data pengguna dalam urus niaga perniagaan tertumpu pada perlindungan data dan menerima aduan pengguna dengan menjalankan jangkauan mengenai privasi data sebagai cara pendidikan dan pemberitahuan bertulis kepada pihak berkaitan sekiranya berlaku kebocoran data, mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
  5. Kawal selia penyeragaman ujian untuk pemain industri dengan menjalankan fasa ujian dan pengesahan pembangun untuk mengurangkan pemecahan industri, merangsang pecutan ekonomi digital di Indonesia, dan mengukuhkan peranan Bank sebagai penyedia perkhidmatan dan repositori data.
Baca juga :  Solusi Konsultasi Bisnis untuk UMKM - RejekiPAY Indonesia

Justeru, pelaksanaan SNAP diharap dapat mempercepat dan memudahkan penyepaduan antara sistem pembayaran selaras dengan usaha mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih selamat dan cekap selaras dengan wawasan BSPI (Indonesian Payment System Blueprint) 2025.

Ayuh, pindahkan SNAP BI ke perniagaan anda dengan segera dengan mengikuti langkah di halaman ini.

Pos terkait